Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Cán bộ kỹ thuật tiêu biểu của Trung tâm Viễn thông TP Yên Bái

17:27 | 01/07/2018 581 lượt xem