TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Cán bộ kỹ thuật tiêu biểu của Trung tâm Viễn thông TP Yên Bái

17:27 | 01/07/2018 657 lượt xem