Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Cấm đường, phân luồng giao thông làm đường hoa phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

20:21 | 25/01/2019 193 lượt xem