Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Văn Yên hoạt động theo mô hình mới

17:24 | 06/01/2019 155 lượt xem