TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Văn Yên hoạt động theo mô hình mới

17:24 | 06/01/2019 128 lượt xem