Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Các làng nghề tập trung sản xuất phục vụ thị trường Tết

19:57 | 21/01/2019 192 lượt xem