TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Các làng nghề tập trung sản xuất phục vụ thị trường Tết

19:57 | 21/01/2019 157 lượt xem