Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Các hãng taxi với việc triển khai quy định “Nói không với thuốc lá”

19:49 | 25/11/2018 492 lượt xem