TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Các hãng taxi với việc triển khai quy định “Nói không với thuốc lá”

19:49 | 25/11/2018 432 lượt xem