Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc Tết tại huyện Yên Bình

19:55 | 29/01/2019 182 lượt xem