Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Các đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ đồng bào vùng lũ tỉnh Yên Bái

19:18 | 27/10/2017 166 lượt xem