Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Các doanh nghiệp viễn thông tích cực triển khai Nghị định 49/2017 NĐ-CP của Chính phủ

19:31 | 14/04/2018 179 lượt xem