Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Các đoàn từ thiện tặng quà đồng bào vùng lũ Văn Chấn

19:47 | 24/09/2018 499 lượt xem