TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Các đoàn từ thiện tặng quà đồng bào vùng lũ Văn Chấn

19:47 | 24/09/2018 469 lượt xem