Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Các địa phương tích cực chuẩn bị cho sự kiện "Giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc Mông Yên Bái" tại Hà Nội

11:16 | 15/05/2019 120 lượt xem