Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Các địa phương mít tinh hưởng ứng tháng phòng chống HIV/AIDS

17:56 | 28/11/2011 1,003 lượt xem