TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Các địa phương mít tinh hưởng ứng tháng phòng chống HIV/AIDS

17:56 | 28/11/2011 1,011 lượt xem