Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Các địa phương, đơn vị đồng loạt ra quân "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Kỷ Hợi 2019

11:24 | 10/02/2019 579 lượt xem