Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Các đại biểu thảo luận, đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh quý 2 năm 2019

20:03 | 16/04/2019 86 lượt xem