LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Các đại biểu thảo luận, đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh quý 2 năm 2019

20:03 | 16/04/2019 100 lượt xem