Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bưu điện huyện Yên Bình tập huấn cộng tác viên đại lý BHXH

19:11 | 09/05/2019 151 lượt xem