TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Bước đột phá trong sản xuất lúa hàng hóa ở huyện Văn Chấn ( Tiếng Mông )

10:12 | 20/08/2012 343 lượt xem