Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bước đột phá trong sản xuất lúa hàng hóa ở huyện Văn Chấn ( Tiếng Mông )

10:12 | 20/08/2012 352 lượt xem