TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Bước đột phá trong phát triển kinh tế ở Yên Bình

19:46 | 08/02/2018 309 lượt xem