Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bước đột phá trong phát triển kinh tế ở Yên Bình

19:46 | 08/02/2018 330 lượt xem