Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bông hồng nhỏ đáng yêu

10:42 | 24/03/2014 1,023 lượt xem