Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác cho các hội, đoàn thể thuộc Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh

19:16 | 22/05/2019 47 lượt xem