Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác cho các hội, đoàn thể thuộc Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh

19:16 | 22/05/2019 56 lượt xem