Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác cho các hội, đoàn thể thuộc Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh

19:16 | 22/05/2019 43 lượt xem