LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Bồi dưỡng kiến thức về kiểm tra phân loại chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP

19:34 | 03/10/2017 140 lượt xem