TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số, nhà ở

19:33 | 15/03/2019 56 lượt xem