Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số, nhà ở

19:33 | 15/03/2019 79 lượt xem