Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bộ Tư lệnh Quân khu 2 kiểm tra tại Ban CHQS huyện Văn Yên

19:34 | 20/04/2018 275 lượt xem