Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Bộ trưởng Bộ Công an trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội

11:11 | 13/08/2018 311 lượt xem