TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái.

11:22 | 25/10/2017 547 lượt xem