Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái.

11:22 | 25/10/2017 558 lượt xem