Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng lũ tỉnh Yên Bái

19:07 | 24/10/2017 1,044 lượt xem