Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Mù Cang Chải nâng cao chất lượng hoạt động

19:15 | 12/06/2019 125 lượt xem