Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Lục Yên - bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

19:23 | 19/04/2019 390 lượt xem