Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2017

19:01 | 26/12/2016 247 lượt xem