Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bộ GD - ĐT kiểm tra công tác thi THPT Quốc gia tại huyện Văn Yên

17:25 | 09/06/2018 276 lượt xem