Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Bộ CHQS tỉnh Yên Bái thăm, làm việc tại tỉnh Xay Nha Bu Ly ( Nước CHDCND Lào)

19:48 | 18/10/2017 362 lượt xem