Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Bộ CHQS tỉnh Yên Bái thăm, làm việc tại tỉnh Xay Nha Bu Ly ( Nước CHDCND Lào)

19:48 | 18/10/2017 496 lượt xem