HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Bộ CHQS tỉnh Yên Bái thăm, làm việc tại tỉnh Xay Nha Bu Ly ( Nước CHDCND Lào)

19:48 | 18/10/2017 495 lượt xem