Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bộ CHQS tỉnh triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019

19:49 | 17/07/2019 39 lượt xem