Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Bộ CHQS tỉnh triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019

19:49 | 17/07/2019 48 lượt xem