Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Bộ CHQS tỉnh thông qua kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng năm 2018

17:01 | 28/01/2018 401 lượt xem