KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Bộ CHQS tỉnh thông qua kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng năm 2018

17:01 | 28/01/2018 781 lượt xem