Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bộ CHQS tỉnh thông qua kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng năm 2018

17:01 | 28/01/2018 680 lượt xem