Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi, hỗ trợ 2 gia đình nạn nhân bị thiệt mạng do bão số 2

19:48 | 28/07/2017 507 lượt xem