Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Bộ CHQS tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2020

19:23 | 18/07/2019 38 lượt xem