HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Bộ CHQS tỉnh rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017.

17:15 | 07/06/2017 474 lượt xem