Tuần văn hóa du lịch Mường Lò diễn ra từ ngày 23/9/2017 đến ngày 29/9/2017

Bộ CHQS tỉnh phối hợp công tác dân vận đảm bảo cho diễn tập KVPT tỉnh năm 2017

19:10 | 06/05/2017 146 lượt xem