Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bộ CHQS tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm “Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng”

19:16 | 04/10/2016 311 lượt xem