Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bộ CHQS tỉnh mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng quân khu 2

17:33 | 17/10/2011 956 lượt xem