TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Bộ CHQS tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

00:02 | 22/03/2019 153 lượt xem