Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bộ CHQS tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

00:02 | 22/03/2019 212 lượt xem