Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại huyện Văn Yên

19:19 | 01/02/2018 424 lượt xem