Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ huyện Mù Cang Chải sửa chữa trường, lớp học bị thiệt hại do mưa lũ

19:59 | 28/10/2017 308 lượt xem