TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Bộ CHQS tỉnh gặp mặt cán bộ, hội viên phụ nữ

19:39 | 07/03/2018 220 lượt xem