Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bộ CHQS tỉnh gặp mặt cán bộ, hội viên phụ nữ

19:39 | 07/03/2018 256 lượt xem