TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái ra quân huấn luyện năm 2018

19:23 | 01/03/2018 1,241 lượt xem