Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái ra quân huấn luyện năm 2018

19:23 | 01/03/2018 1,361 lượt xem