Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái ra quân huấn luyện năm 2018

19:23 | 01/03/2018 878 lượt xem