Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tọa đàm 50 năm “Quân khu 2 hành quân theo chân Bác”

19:53 | 06/06/2019 207 lượt xem