Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tọa đàm 50 năm “Quân khu 2 hành quân theo chân Bác”

19:53 | 06/06/2019 126 lượt xem