LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Biểu dương 82 điển hình tiên tiến trong đồng bào công giáo, giai đoạn 2017 - 2019

18:38 | 16/09/2019 78 lượt xem