Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Biểu dương 50 trưởng ban Thanh tra nhân dân và trưởng ban Giám sát đầu tư cộng đồng, giai đoạn 2014 - 2019

19:32 | 08/11/2019 49 lượt xem