Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Biện pháp phòng trừ bệnh rệp sáp bột hồng và bệnh chổi rồng trên cây sắn

18:28 | 09/06/2014 491 lượt xem