Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Biện pháp phòng chống nắng, nóng cho đàn vật nuôi

18:31 | 21/05/2018 208 lượt xem