Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bí thư Chi bộ Hoàng Văn Tuấn học và làm theo lời Bác

19:49 | 24/09/2018 187 lượt xem