KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Bệnh viện TƯ Quân đội 108 và Sở Y tế Yên Bái ký kết chương trình hợp tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật về y tế

19:48 | 24/05/2019 139 lượt xem