Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bệnh viện TƯ Quân đội 108 và Sở Y tế Yên Bái ký kết chương trình hợp tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật về y tế

19:48 | 24/05/2019 85 lượt xem