Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 Yên Bái kỷ niệm 10 năm ngày thành lập

22:01 | 17/07/2019 122 lượt xem